Dzisiaj jest -                        Imieniny -
Dar Serca
NFZ
Leki 75+
Oddziały NFZ
Archiwum

ZUS lub pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników może
przeprowadzić kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich L4 przez
pracownika.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, rośnie w przyszłym roku kwota wolna od
potrąceń. Zmieni się także podstawa dodatku za nadgodziny. Ile wyniosą?
Sprawdź.

Tak chwalona teleporada budzi też protesty, które wcześniej czy później znajdą
swój finał w sądach. Nie w każdym przypadku się sprawdza, podobnie jak inne
rozwiązania prawne i organizacyjne przyjęte w czasie pandemii.

Ochrona przedemerytalna oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy
o pracę, jeśli pracownikowi (w okresie trwania zatrudnienia) brakuje nie więcej niż
4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dają możliwość, osobom pobierającym
emeryturę i spełniającym warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego,
otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego w pełnej wysokości…

Renta rodzinna przysługuje dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom osoby zmarłej,
która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu
niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania…

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika Praw
Pacjenta i wskazał, że szpital musi informować pacjentów o tym, iż w salach
operacyjnych i zabiegowych udzielanie świadczeń zdrowotnych jest…+26
°
C

+27°
+15°

Piotrków Trybunalski
Poniedziałek, 20

Wtorek
+18° +10°
Środa
+21° +10°
Czwartek
+23° +13°
Piątek
+26° +14°
Sobota
+27° +15°
Niedziela
+27° +15°
Prognoza 7-dniowa

Dar Serca
Reklama
Użytkownicy Online
eAMAZONKI.pl

mp3