Dzisiaj jest -                        Imieniny -
Dar Serca
NFZ
Leki 75+
Oddziały NFZ
Archiwum

Zachowania agresywne utożsamiane są głównie z przemocą fizyczną oraz wyzwiskami.
Nie są one społecznie akceptowane – większość osób potępia ich przejawy jak bicie
czy krzyk, ale agresja może przyjmować też formę bierną, z którą spotykamy…

Hejt w sieci, przemoc, dokuczanie, a nawet szantaż  – tego typu zachowań doświadczyło
wielu polskich nastolatków. Wyniki badania ujawniają ogromną skalę problemu.
Młodzież nie tylko doświadcza cyber przemocy, ale także ją stosuje.

Sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników,
po wydaniu odpowiedniego nakazu będzie musiał bezzwłocznie opuścić mieszkanie
oraz dostanie zakaz zbliżania się do niego – to główne założenie tzw. ustawy…

W małżeństwach rzadziej dochodzi do przemocy domowej – twierdzą eksperci
Ordo Iuris, uzasadniając konieczność wprowadzenia międzynarodowej
konwencji rodziny, alternatywy dla konwencji antyprzemocowej. 

Ponad sto tysięcy osób rocznie pada ofiarą przemocy domowej. Pracownicy ochrony zdrowia, którzy powinni wychwytywać wśród swoich pacjentów ofiary przemocy, z różnych względów nie wszczynają procedury Niebieskiej Karty.
czytaj

Schronisko dla kobiet w Ostrowie Wlkp. reaktywowało swoją działalność po czterech latach nieobecności. Mieszka w nim sześć kobiet i troje dzieci dotkniętych przemocą; placówka dysponuje 15 miejscami.
czytaj

Rada Ministrów zdecydowała we wtorek, że Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zostanie podpisana – poinformowała pełnomocniczka
rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.+26
°
C

+27°
+15°

Piotrków Trybunalski
Poniedziałek, 20

Wtorek
+18° +10°
Środa
+21° +10°
Czwartek
+23° +13°
Piątek
+26° +14°
Sobota
+27° +15°
Niedziela
+27° +15°
Prognoza 7-dniowa

Dar Serca
Reklama
Użytkownicy Online
eAMAZONKI.pl

mp3