Dzisiaj jest -                        Imieniny -
Razem Dla Zdrowia
Możesz Pomóc
Wieczór Poetycki
Archiwum
Pomoc Doraźna
Leki 75+
Amazonki Piotrków
Oddziały NFZ

W sytuacji rozstania albo rozwodu rodziców pojawia się wiele problemów związanych z realizacją prawa
do informacji o stanie zdrowia dziecka i dostępu do dokumentacji medycznej.
czytaj

Kwestie dotyczące alimentacji mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu do sądu. W trakcie zarówno próby ugodowej, jak i zawierania
ugody w czasie postępowania o alimenty sąd musi brać pod uwagę niezależnie
od woli stron, czy proponowana przez nie ugoda jest zgodna z prawem.
czytaj

Możliwość domagania się od byłego małżonka alimentów uzależniona jest od zaistnienia okoliczności określonych w ustawie kodeks rodzinny i opiekuńczy. Podstawowe znaczenie
w tym zakresie ma to, kto został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.
Kwestie te rozstrzygana sąd w wyroku rozwodowym.
czytajFacebook
Pomoc Dla Dominiki
Zadaj pytanie on-line
XV Spartakiada Amazonek

Reklama
Użytkownicy Online
eAMAZONKI.pl

mp3