Dzisiaj jest -                        Imieniny -
Poradnik
Razem Dla Zdrowia
Możesz Pomóc
Wieczór Poetycki
Archiwum
Pomoc Doraźna
Leki 75+
Amazonki Piotrków
Oddziały NFZ

Nowe przepisy ustawy emerytalnej, które weszły w życie 18 kwietnia, ograniczają możliwość zmiany
lub uchylenia ostatecznych decyzji wydanych przez organ rentowy. Ustalają bowiem konkretne
przesłanki i terminy, w których może to nastąpić.
czytaj

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która doprecyzowuje, w jakich sytuacjach ZUS może zweryfikować prawo przyznawania renty lub emerytury oraz wysokość tych świadczeń – poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.
czytaj

Niezdolna do pracy osoba ma między innymi prawo zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i renty inwalidzkiej.

czytaj

Od 1 grudnia zmienia się kwota, do której mogą dorobić pobierający świadczenia z ZUS bez ryzyka ich zmniejszenia. Zwiększy się ona o 25 zł.
czytaj

W 2017 roku oprócz waloryzacji obejmującej wszystkich emerytów, najniższe świadczenia zostaną podwyższone do 1000 zł.
czytaj

Zarówno sam pracownik, jak i członkowie jego rodziny w razie wypadku przy pracy zatrudnionego mogą otrzymać przede wszystkim zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i odszkodowanie. Jeśli poszkodowany stał się niezdolny do
wykonywania obowiązków, przysługuje mu także renta.
czytaj

Pracownik niezdolny do pracy, aby nabyć prawo do świadczenia z ZUS musi otrzymać zaświadczenie od lekarza orzecznika. Jeżeli nie zgadza się w opinią specjalisty, może zgłosić sprzeciw do wyższej instancji.
czytaj

Pan Zdzisław od lat dostawał rentę, bo był niezdolny do pracy. Mimo że jego stan zdrowia wcale się nie poprawił, rentę stracił. Od dwóch lat w sądach próbuje ją odzyskać.
czytaj


12

Facebook
Pomoc Dla Dominiki
Zadaj pytanie on-line
XV Spartakiada Amazonek

Reklama
Użytkownicy Online
eAMAZONKI.pl

mp3