Dzisiaj jest -                        Imieniny -
Razem Dla Zdrowia
Możesz Pomóc
Wieczór Poetycki
Archiwum
Pomoc Doraźna
Leki 75+
Amazonki Piotrków
Oddziały NFZ

Renta rolnicza z KRUS z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu
rolnikowi lub jego domownikowi tylko, gdy łącznie spełnionych jest szereg warunków,
w tym m.in. podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres.
czytaj

Nowe przepisy ustawy emerytalnej, które weszły w życie 18 kwietnia, ograniczają możliwość zmiany
lub uchylenia ostatecznych decyzji wydanych przez organ rentowy. Ustalają bowiem konkretne
przesłanki i terminy, w których może to nastąpić.
czytaj

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która doprecyzowuje, w jakich sytuacjach ZUS może zweryfikować prawo przyznawania renty lub emerytury oraz wysokość tych świadczeń – poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.
czytaj

Niezdolna do pracy osoba ma między innymi prawo zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i renty inwalidzkiej.

czytaj

Od 1 grudnia zmienia się kwota, do której mogą dorobić pobierający świadczenia z ZUS bez ryzyka ich zmniejszenia. Zwiększy się ona o 25 zł.
czytaj

W 2017 roku oprócz waloryzacji obejmującej wszystkich emerytów, najniższe świadczenia zostaną podwyższone do 1000 zł.
czytaj

Zarówno sam pracownik, jak i członkowie jego rodziny w razie wypadku przy pracy zatrudnionego mogą otrzymać przede wszystkim zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i odszkodowanie. Jeśli poszkodowany stał się niezdolny do
wykonywania obowiązków, przysługuje mu także renta.
czytaj

Pracownik niezdolny do pracy, aby nabyć prawo do świadczenia z ZUS musi otrzymać zaświadczenie od lekarza orzecznika. Jeżeli nie zgadza się w opinią specjalisty, może zgłosić sprzeciw do wyższej instancji.
czytaj


12

Facebook
Pomoc Dla Dominiki
Zadaj pytanie on-line
XV Spartakiada Amazonek

Reklama
Użytkownicy Online
eAMAZONKI.pl

mp3