Dzisiaj jest -                        Imieniny -
Poradnik
Razem Dla Zdrowia
Możesz Pomóc
Wieczór Poetycki
Archiwum
Pomoc Doraźna
Leki 75+
Amazonki Piotrków
Oddziały NFZ

Od 1 września 2017 r. zwiększyła się kwota, do której mogą dorobić osoby pobierający
rentę czy emeryturę z ZUS, bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.

czytaj

Wiceminister Marcin Czech odpowiedział na interpelację posłów Moniki Rosy, Pawła Kobylińskiego oraz Jerzego Meysztowicza w sprawie klauzuli sumienia w aptekach.

czytaj

Pracownik, który traci zatrudnienie, powinien rozliczyć się z pracodawcą,
pobrać należne świadczenia i zarejestrować się w urzędzie pracy
jako bezrobotny.
czytaj

Prawo przyznaje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę kilka wakacyjnych uprawnień.W czasie wakacji pracownikowi przysługuje między innymi dwutygodniowy urlop wypoczynkowy i tzw. wczasy pod gruszą.
czytaj

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi dwutygodniowego urlopu najpóźniej
do 30 września kolejnego roku, a przesunięcie terminu wypoczynku może nastąpić
tylko w wyjątkowych okolicznościach.
czytaj

Jeżeli podczas kontroli zwolnienia lekarskiego okaże się, że chory pracował,
grozi mu obniżka zasiłku chorobowego.

czytaj

Kodeks pracy zapewnia trwałość zatrudnienia osobom w wieku przedemerytalnym. Pracownika w wieku przedemerytalnym nie można zwolnić, ale pracodawca ma
prawo zmienić mu warunki pracy i płacy.
czytaj

Pracownik może otrzymać zwolnienie od pracy i zasiłek opiekuńczy, jeśli jego
dziecko przebywa w szpitalu.

czytajFacebook
Pomoc Dla Dominiki
Zadaj pytanie on-line
XV Spartakiada Amazonek

Reklama
Użytkownicy Online
eAMAZONKI.pl

mp3