Dzisiaj jest -                        Imieniny -
Razem Dla Zdrowia
Możesz Pomóc
Wieczór Poetycki
Archiwum
Pomoc Doraźna
Leki 75+
Amazonki Piotrków
Oddziały NFZ

Osoby, które chcą pracować na podstawie umowy o pracę na emeryturze, mają obowiązek zerwać kontrakt podpisany przed nabyciem uprawnień emerytalnych, a po rozpoczęciu nowego stosunku pracy muszą przestrzegać limitów dorabiania.
czytaj

Dzwonią często o każdej porze dnia i nocy. Potrafią być natrętni, natarczywi i pod pozorem zainteresowania naszą osobą próbują nam wcisnąć swój produkt. Często pierwsza myśl,
jaka przychodzi nam do głowy, to „skąd mają mój numer?”
czytaj

Pracodawca może wypłacić wynagrodzenie pracownika jego współmałżonkowi,  jeśli sąd
uzna, że zatrudniony nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do
zaspokajania potrzeb swojej rodziny.
czytaj

Nie zawsze jest gdzie kupić bilet na autobus czy tramwaj. Często biletów nie ma też kierowca. Według regulaminów komunikacji miejskiej to nie jest powód, by jechać bez opłaty. Jednak sąd ma inne zdanie.
czytaj

Renta rolnicza z KRUS z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu
rolnikowi lub jego domownikowi tylko, gdy łącznie spełnionych jest szereg warunków,
w tym m.in. podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres.
czytaj

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustaw, która zakłada, że rencistom z orzeczeniem
o całkowitej niezdolności do pracy będzie przysługiwało prawo do najniższego
świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł.
czytaj

Od 1 września 2017 r. zwiększyła się kwota, do której mogą dorobić osoby pobierający
rentę czy emeryturę z ZUS, bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.

czytaj

Wiceminister Marcin Czech odpowiedział na interpelację posłów Moniki Rosy, Pawła Kobylińskiego oraz Jerzego Meysztowicza w sprawie klauzuli sumienia w aptekach.

czytajFacebook
Pomoc Dla Dominiki
Zadaj pytanie on-line
XV Spartakiada Amazonek

Reklama
Użytkownicy Online
eAMAZONKI.pl

mp3