Dzisiaj jest -                        Imieniny -
Razem Dla Zdrowia
Możesz Pomóc
Wieczór Poetycki
Archiwum
Pomoc Doraźna
Leki 75+
Amazonki Piotrków
Oddziały NFZ

Prowadzenie dokumentacji medycznej kojarzyć się może ze zwykłą biurokracją, jednak czynność
ta jest niezwykle ważna zarówno dla życia i zdrowia pacjenta, jak i dla samego lekarza.
czytaj

Sprawdź co musisz wiedzieć.
czytaj

Wszystkie przychodnie, szpitale, poradnie, a także lekarze i pielęgniarki prowadzący prywatną praktykę lekarską, mają obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
czytaj

Dysponentem tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta są jego najbliżsi. Rodzina ma prawo domagać
się od lekarza informacji o leczeniu zmarłego – przewidują przepisy, które wchodzą w piątek w życie.
Sprzeciwia im się samorząd lekarski.
czytaj

Samorząd lekarski krytycznie ocenia rozwiązanie przewidujące nieograniczony dostęp osób bliskich do informacji chronionych obecnie tajemnicą lekarską. Proponowane zmiany prowadzą – w ocenie NRL
– do istotnego osłabienia bezpieczeństwa i poufności informacji objętych ochroną.
czytaj

Wyniki badań czy karty pobytu w szpitalu mają być wydawane nie – jak ma to miejsce teraz – na każdą prośbę chorych, lecz wyłącznie na żądanie organów władzy publicznej i sądów. Pacjentom zostaną tylko kopie. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy zmianę tym, że zainteresowani często nie oddają dokumentów
– zapominają o tym, gubią je albo dekompletują. Szpitale i przychodnie obawiały się też kar za brak archiwów w trakcie kontroli
czytaj

NIK przedstawił raport dotyczący wyników kontroli dotyczącej prowadzeniu dokumentacji medycznej.
czytaj

Dostęp do dokumentów, potwierdzających leczenie przysługuje każdemu pacjentowi. Bezpłatny jest jedynie wgląd do treści pism. Ten, kto chce zabrać kopię do domu musi
uiścić odpowiednią opłatę.
czytajFacebook
Pomoc Dla Dominiki
Zadaj pytanie on-line
XV Spartakiada Amazonek

Reklama
Użytkownicy Online
eAMAZONKI.pl

mp3