Dzisiaj jest -                        Imieniny -
Razem Dla Zdrowia
Możesz Pomóc
Wieczór Poetycki
Archiwum
Pomoc Doraźna
Leki 75+
Amazonki Piotrków
Oddziały NFZ

Resort rodziny proponuje radykalną zmianę podejścia do osób niepłacących na swoje potomstwo.
Unikanie płacenia alimentów ma się już nie opłacać.
czytaj

W czasie trwania małżeństwa między małżonkami obowiązuje zasada równej stopy życiowej, a małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy. Po rozwodzie kontynuację tego obowiązku stanowi obowiązek alimentacyjny. Podpowiadamy, jak i kiedy można
dochodzić alimentów od byłego małżonka.
czytaj

Rodzice biologiczni, adopcyjni, a także macocha lub ojczym mają prawo domagać
się alimentów od dorosłych dzieci.

czytaj

Możliwość domagania się od byłego małżonka alimentów uzależniona jest od zaistnienia okoliczności określonych w ustawie kodeks rodzinny i opiekuńczy. Podstawowe znaczenie
w tym zakresie ma to, kto został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.
Kwestie te rozstrzygana sąd w wyroku rozwodowym.
czytajFacebook
Pomoc Dla Dominiki
Zadaj pytanie on-line
XV Spartakiada Amazonek

Reklama
Użytkownicy Online
eAMAZONKI.pl

mp3