Dzisiaj jest -                        Imieniny -
Razem Dla Zdrowia
Możesz Pomóc
Wieczór Poetycki
Archiwum
Pomoc Doraźna
Leki 75+
Amazonki Piotrków
Oddziały NFZ

Nie zawsze jest gdzie kupić bilet na autobus czy tramwaj. Często biletów nie ma też kierowca. Według regulaminów komunikacji miejskiej to nie jest powód, by jechać bez opłaty. Jednak sąd ma inne zdanie.
czytaj

Renta rolnicza z KRUS z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu
rolnikowi lub jego domownikowi tylko, gdy łącznie spełnionych jest szereg warunków,
w tym m.in. podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres.
czytaj

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustaw, która zakłada, że rencistom z orzeczeniem
o całkowitej niezdolności do pracy będzie przysługiwało prawo do najniższego
świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł.
czytaj

Od 1 września 2017 r. zwiększyła się kwota, do której mogą dorobić osoby pobierający
rentę czy emeryturę z ZUS, bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.

czytaj

Wiceminister Marcin Czech odpowiedział na interpelację posłów Moniki Rosy, Pawła Kobylińskiego oraz Jerzego Meysztowicza w sprawie klauzuli sumienia w aptekach.

czytaj

Pracownik, który traci zatrudnienie, powinien rozliczyć się z pracodawcą,
pobrać należne świadczenia i zarejestrować się w urzędzie pracy
jako bezrobotny.
czytaj

Prawo przyznaje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę kilka wakacyjnych uprawnień.W czasie wakacji pracownikowi przysługuje między innymi dwutygodniowy urlop wypoczynkowy i tzw. wczasy pod gruszą.
czytaj

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi dwutygodniowego urlopu najpóźniej
do 30 września kolejnego roku, a przesunięcie terminu wypoczynku może nastąpić
tylko w wyjątkowych okolicznościach.
czytajFacebook
Pomoc Dla Dominiki
Zadaj pytanie on-line
XV Spartakiada Amazonek

Reklama
Użytkownicy Online
eAMAZONKI.pl

mp3